ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

MERHABA
Sevgili Öğrenciler,
Zorlu bir sınavı geride bıraktınız. Öncelikle sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Bugünlerde tercihlerinizi yapacaksınız. Ben de sizlere hem üniversitemiz hem de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hakkında bilgi vererek tercihinizde sizlere yardımcı olmak istiyorum.
DENİZLİ VE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Öncelikle Denizli’yle başlayalım. Denizli Anadolu’nun gelişen ve hızla büyüyen bir sanayi şehri. Antalya, Marmaris, Kuşadası gibi turizm merkezlerine iki buçuk, İzmir’e üç, Ankara’ya altı saat uzaklıkta. Pamukkale Üniversitesi ise bölgenin en hızlı büyüyen Üniversitesi olarak Denizli’deki ekonomik gelişmeye hız veren dinamik bir üniversite. Kendisi ve personeli genç üniversitemiz sadece bilim değil sanatla son derece yakından ilgili. Kınıklı’ da dağın eteğinde bulunan yerleşkemizde büyük konferans salonlarımızdan, modern sınıflara ve laboratuarlara, spor sahalarından, dünya standartlarındaki olimpik yüzme havuzuna kadar pek çok olanağa sahip.
BÖLÜMÜMÜZ
Yukarıda da ifade ettiğim gibi Denizli hızla büyüyen bir sanayi şehri. Tekstil büyümenin temel motorlarından bir tanesi. Dünya harikası Pamukkale ve çevresindeki antik kentler de bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getiriyor. Sanayi ve hizmetler sektöründeki hızlı gelişme işçi ve işveren ilişkileri ile ilgili konuları da beraberinde getiriyor. Sosyal korumadan, işsizliğe, sendikalaşmadan, çalışma barışına, verimlilikten, iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün incelediği alana giriyor. İnsanın üretim sürecinde bir meta olmadığını dikkate alarak, insan onuruna yakışır çalışma ortamının sağlanması da temel hareket noktamız. İnceleme alanımız çalışma hayatı ve insan olunca da iktisat, işletme, hukuk gibi pek çok ana bilim dalının kesiştiği disiplinler arası bir bölüm olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ortaya çıkıyor.
MEZUNLARIMIZ
Bölümümüzden mezun olanlar için iş olanakları oldukça geniş. Bölümümüz mezunları, özel sektörde yöneticilikten, sendikalarda uzmanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişliğinden, sosyal güvenlik uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişliğine, yine adı geçen Bakanlık bünyesindeki, çalışma uzmanlığından, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına (çalışma ataşesi), Türkiye İş Kurumu müfettişliğinden, uzmanlığına kadar pek çok kariyer mesleğe girme olanağına sahip. Özel sektörde ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olan ve uygulama ile teoriyi birleştiren mezunlarımız diğer İİBF bölüm mezunlarına oranla daha çabuk iş bulabilme şansına kavuşuyor. Diğer yandan Denizli’de özel sektörde staj yapma ve iş bulma olanakları çok geniş. 2009 ve 2010 yılında mezun olan öğrencilerimizin çoğu çalışma hayatına atıldılar bile. Özel sektörde (mezun olur olmaz) personel müdür yardımcılığından denetçi yardımcısı gibi kariyer mesleklerde iş buldular bile. Mezunlarımızın bir kısmı ise KPSS sınavını kazanarak SGK ve İş-Kur’da işe başladılar.

BÖLÜM KULUBÜMÜZ
Bölümümüzün kulübü ise 2007 yılında kuruldu. Yeni bir kulüp ama şimdiden bölümle ilgili pek çok etkinliği de gerçekleştirdik. 2008 yılında da Türkiye’deki tüm Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin katıldığı 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri i Kongresi de bölümüz tarafından Pamukkale’ de gerçekleştirildi. 2010 yılının bahar aylarında tüm Türkiye’de ses getiren, kıdem tazminatı konulu bir çalıştay düzenledik. 2010 yılının Kasım başında ise, 2. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumunu düzenledik.

HER YIL 14 ÖĞRENCİMİZE ERMASMUS PROGRAMI İLE AVRUPA’DA ÖĞRENİM ŞANSI VERİYORUZ
2008 eğitim öğretim yılından itibaren Avrupa üniversiteleri arasında öğrenci değişimini sağlayan ERASMUS programı çerçevesinde öğrencilerimize yurt dışı öğrenim imkanı sunuyoruz. 2008 yılında İtalya ve Almanya’ya öğrenci gönderdik. Bir öğrencimiz ise benzer bir program çerçevesinde Yunanistan’a gitti. 2008-2009 eğitim öğretim yılında ise öğrenci ERASMUS programı ile Almanya ve İtalya’daki üniversitelerde 1 yıllığına öğrenim görmeye giden öğrenci sayımız 4’e çıktı. 2009-2010 yılında yeni anlaşmalarla söz konusu kontenjanı sekiz kişiye çıkardık. Almanya ve İtalya’nın yanı sıra, Polonya, Macaristan, Romanya, Letonya ve Estonya’daki üniversitelerle anlaşmalar yaptık. 2011- 2012 yılından itibaren bir yılda da on dört öğrencimize yurtdışında öğrenim imkanı tanıyacağız.. Her sene Erasmus öğrenci değişim programından yararlanan öğrenci ve anlaşma yapılan üniversite sayısını daha da arttırmak temel önceliklerimiz arasında.

HER YIL KONTENJANLAR DAHİLİNDE İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 YILLARINI YURTİÇİNDE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTENİN ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNDE OKUAYABİLİYOR.
Öğrencilerimiz Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde 1 yıllarını yurtiçindeki bir başka üniversitede de sürdürebilme olanağıma sahip. Hemen hemen tüm üniversitelerle Farabi anlaşmamız mevcur.
YAN DAL VE LİSANSI ERKEN BİTİRME OLANAKLARI.
Bölümümüz öğrencileri ilgili Üniversitemizin yönetmeliği ve ilgili mevzuatı gereği Fakülte’deki başka bölümler ile diğer fakültelerden seçmeli ders alabiliyor, Fakültedeki diğer bölümlerde ders alıp yal dal diplomasına hak kazanabiliyor. Ayrıca yine Üniversite’nin ilgili yönetmelik ve mevzuatları gereği öğrencilerimiz yaz okulunda ve dönem içinde üst sınıflardan ders alıp lisans eğitimlerini 3 ya da 3,5 yılda bitirme imkanına sahip.
SİZLERİ DE BEKLİYORUZ
Bizler sizleri de bölümümüze öğrenim görmeye bekliyoruz. Bölümümüz her geçen gün ilerliyor ve gelişiyor. Öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca birebir destek olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi üçüncü sınıf ve sonrası için kariyer planlamasına yönlendiriyoruz. Ders programımızı da öğrencilerimizin akademik kariyer yapma, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı -kariyer meslek olan müfettişlik ve uzmanlıklar için-) ve özel sektör ya da sendikalarda çalışma isteklerine göre yeniden yapılandırdık. Ayrıca Fakültemizde diğer bölümlerde yan dal imkanı da mevcut. Bizler öğretim üyeleri olarak sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için her geçen gün daha büyük bir şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ile biz bir aileyiz. Sizleri de bu ailenin bir ferdi olmaya davet ediyoruz. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Denizli’de buluşmak ümidiyle…

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ
Bölüm Başkanı

 

 

Ana Bilim Dallarımız

  • Çalışma Ekonomisi
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
  • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi